DigiD mod apk

다운로드 DigiD Apk

 
  게시자
 
  2021-02-17

De makkelijkste manier om veilig in te loggen Beginnen met de app? Activeer
de DigiD app eerst. Open de DigiD app en volg de stappen in de app. Hulp
nodig bij activeren? Kijk op: www.digid.nl/over-digid/app Hoe log ik in met
d...


APK 다운로드 (33M)
편집자 리뷰

1. In de privacyverklaring vindt u wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens voor DigiD, welke persoonsgegevens van de gebruiker van DigiD worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt.

2. De DigiD app verwerkt het IP-adres, de naam en versie van het besturingssysteem van uw smartphone of tablet, het unieke kenmerk van het mobiele apparaat, uw mobiele telefoonnummer en de door u te kiezen 5-cijferige pincode.

3. De verwerking van persoonsgegevens door DigiD en regels over de werking, beveiliging en betrouwbaarheid van DigiD zijn opgenomen in wet- en regelgeving.

4. Door de DigiD app te downloaden en te gebruiken gaat u akkoord met deze verwerking, waar ook de onderstaande bepalingen voor gelden.


다운로드 및 즐기기 DigiD Android apk + OBB 해킹으로 모든 것을 무제한. 우리는 당신만을 위해 최고의 모드를 제공하며, 우리가 제공하는 것이 충분하지 않은 경우, 최고의 모드를 제공하기 위해 최고의 MOD 데이터 소스에 연결합니다.DigiD 스크린 샷

     


Android Apk 정보

카테고리: 금융

현재 버전: 5.18.1

파일 크기: 33M

호환성: Android 필요 7.0

성인 랭킹: 전체이용가

개발자: Rijksoverheid

개발자 지원: [email protected]제품 세부 정보 및 설명 - DigiD

De makkelijkste manier om veilig in te loggen

Beginnen met de app?

Activeer de DigiD app eerst. Open de DigiD app en volg de stappen in de app.

Hulp nodig bij activeren? Kijk op: www.digid.nl/over-digid/app

Hoe log ik in met de DigiD app?

Inloggen met de DigiD app kan op twee manieren:

1. Op uw telefoon of tablet logt u in met alleen een pincode.

2. Of u logt in op de computer, via de app. Dan neemt u eerst een koppelcode over, scant u een QR-code en voert u uw pincode in.

GEGEVENSVERWERKING & PRIVACY

De DigiD app verwerkt het IP-adres, de naam en versie van het besturingssysteem van uw smartphone of tablet, het unieke kenmerk van het mobiele apparaat, uw mobiele telefoonnummer en de door u te kiezen 5-cijferige pincode. Bij het uitvoeren van de ID-check verwerkt DigiD het documentnummer/rijbewijsnummer, geboortedatum en geldigheid.

Door de DigiD app te downloaden en te gebruiken gaat u akkoord met deze verwerking, waar ook de onderstaande bepalingen voor gelden.

1. De persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt conform de geldende privacywetgeving. In de privacyverklaring vindt u wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens voor DigiD, welke persoonsgegevens van de gebruiker van DigiD worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt. De verwerking van persoonsgegevens door DigiD en regels over de werking, beveiliging en betrouwbaarheid van DigiD zijn opgenomen in wet- en regelgeving. De privacyverklaring en wet- en regelgeving vindt u op www.digid.nl.Logius heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker.

3. De DigiD app voldoet aan beveiligingsmaatregelen die vergelijkbaar zijn met de beveiligingsmaatregelen van DigiD. Ook maakt DigiD gebruik van de veiligheidsmechanismen van het besturingssysteem.

4. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn mobiele apparaat.

5. Voor de DigiD app kunnen zo nu en dan automatisch updates via de app-store worden gedownload en geïnstalleerd. Deze updates zijn bedoeld om de DigiD app te verbeteren, uit te breiden of verder te ontwikkelen en kunnen bestaan uit oplossingen voor programmafouten, geavanceerde functies, nieuwe softwaremodules of volledige nieuwe versies. Zonder deze updates is het mogelijk dat de DigiD app niet of niet behoorlijk functioneert.

6. Logius behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen het aanbieden van de DigiD app in de app-store of de werking van de DigiD app (tijdelijk) stop te zetten.설치 방법 DigiD 안드로이드

간단한 4 단계로 앱 사용 방법을 보여 드리겠습니다 - DigiD.apk 다운로드가 완료되면 휴대폰에서..


1 단계 : 다운로드 DigiD

여기에 나열된 다운로드 미러를 사용하여이 작업을 수행 할 수 있습니다. 99 % 작동 보장 .


2 단계 : 기기에서 타사 앱 허용

현재 타사 앱이 설치 소스로 활성화되어 있는지 확인하십시오. 다음과 같이 장치 설정으로 이동하십시오. 설정-> 보안-> "알 수없는 소스에서 설치"허용 .


3 단계 : 파일 관리자로 이동

검색 : DigiD.apk 방금 다운로드 한 파일입니다.
파일을 클릭하면 일반 설치 프로세스가 시작됩니다. 권한을 묻는 메시지가 나타나면 "예"를 누릅니다. 그러나 화면의 모든 메시지를 읽으십시오.


4 단계 : 앱 즐기기

DigiD 이제 장치에 설치되었습니다. 즐겨!카테고리에서 가장 인기있는 앱- 금융

이 앱과 유사한 앱 더보기- DigiD